Якісна профорієнтація — надійний спосіб досягнення швидких суспільних та економічних змін

Якісна профорієнтація — надійний спосіб досягнення швидких суспільних та економічних змін

У грудні 2016 року компанія Клевердіа отримала позитивний висновок та рекомендацію до використання профорієнтаційної програми "Абітурієнт" від Гуманітарного інституту Національного університету оборони. У рецензії, наданій начальником інституту, особливу увагу приділено ролі профорієнтації для збалансування потреб держави, суспільства і ринку праці. 

РЕЦЕНЗІЯ

на комплексну профорієнтаційну діагностичну програму для старшокласників «Абітурієнт»

видано: ТОВ «Клевердіа»

Перехід української економіки в умови європейського ринку ставить нові завдання перед прикладною психологією. Однією з важливих проблем суспільства є необхідність подолання протиріччя між об'єктивно існуючими потребами держави в збалансованій структурі кадрів та суб'єктивними професійними спрямуваннями молоді, які не завжди адекватні сучасним запитам вітчизняного соціуму та економіки. Тому посиленого значення набуває своєчасна і якісна профорієнтація молоді, яка завдяки вірному вибору життєвого та професійного шляху сприяє не тільки максимальній самореалізації особистості, але також дозволяє значно економити кошти – як людини, так і держави, оптимально впливаючи на раціональний розподіл трудових ресурсів.

            Однією з прикладних психологічних технологій, яка успішно вирішує це завдання, є запропонована діагностична методика.

            Проти існуючих на даний час аналогічних програм програма "Абітурієнт" включає ряд важливих переваг.

            В їх числі можна назвати наступні:

  1. Використання принципу системного підходу, що дозволяє дослідити сферу професійних нахилів та інтересів у синтезі зі структурою здібностей та характерологічними особливостями (останні можуть як підкреслювати, так і суперечити вибраному особистістю професійному напрямку).
  2. Використання у програмі україномовного та адаптованого до вітчизняного освітнього простору тесту АСТРР (не застосовується в Україні на даний час), який дозволяє визначити: а) ступінь готовності абітурієнту щодо вступу до ВНЗ та б) виявляє профіль навчання, що відповідає здібностям.  
  3. Наявність докладних резюме за кожним з показників, що аналізуються.
  4. В діагностичний пакет включена авторська розробка, а саме: модифікація методики професійної спрямованості Дж. Холанда, перевагою якої є введення двох нових професійних категорій (ризик, природа), а також можливість аналізу результатів із урахуванням віку та статі.
  5. Можливість для оптанта (крім рекомендацій щодо вибору професії) ознайомитись із розгорнутою характеристикою власної особистості, яка включає 16 окремих текстів, а також рекомендації у випадку виявлення певних психологічних проблем.  

            Усе вище сказане дозволяє рекомендувати дану діагностичну програму для використання з метою профорієнтації молоді, а також з метою прогнозу успішності при перенавчанні дорослого населення.

Начальник Гуманітарного інституту Національного університету оборони України імені Івана Черняховського, доктор психологічних наук, професор, полковник.

Осьодло Василь Ілліч

Перегляди: 956